Thi đua Top Giải Ngân sản phẩm Cimb Bank quý 4.2020

Thi đua Top Cimb Bank, tranh ngay giải thưởng lớn

1. Giải thưởng:

Top 1: 3,000,000 đồng

Top 2: 2,000,000 đồng

Top 3: 1,000,000 đồng

2. Đối tượng : Tất cả các Cộng tác viên, Nhân viên tham gia bán hàng trên Mfast ở các nghiệp vụ (Tư vấn/Tìm kiếm khách hàng +tư vấn/Tìm kiếm KH + tư vấn + thu hồ sơ)

3. Thời gian áp dụng: Quý 4/2020, từ 01/10/2020 đến hết 31/12/2020

4. Điều kiện để nhận thưởng: ngoài nằm trong top 3 có tổng số tiền giải ngân cao nhất thì phải thỏa 2 điều kiện bên dưới

Điều kiện 1: Số hồ sơ giải ngân (loans) >= 20

Điều kiện 2:Tỷ lệ hồ sơ được phê duyệt >= 15% (không bao gồm trạng thái “In progress”)

5. Ngày trao giải: dự kiến 05/01/2021

BTC sẽ đối soát trước khi trao giải chính thức

Chi tiết chương trình contest vui lòng xem tại đây