Loading...
Contest xử lý Lead từ CTV tự do của TSAS

Chương trình Contest dành cho Chuyên viên thúc đẩy bán nhận và xử lý lead từ Cộng tác viên tự do 

  • Đối tượng áp dụng: Tất cả chuyên viên thúc đẩy bán (FIX_TSAS, KPI_TSAS)
  • Chi tiết Contest:

Đối với hoa hồng trực tiếp bán mà TSAS nhận lead từ CTV tự do được cộng vào KPI pro-active để xét lương KPI và xét hạng sẽ được tính như sau:

  1. Nếu TSAS gọi xử lý trong thời gian 15 phút kể từ thời điểm lead được Submit thì được tính tỉ trọng là 2 (nhân 2)
  2. Hoặc nếu giải ngân thành công trong vòng 2 ngày làm việc thì được tính tỉ trọng là 3 (nhân 3)
  • Điều kiện áp dụng: chỉ áp dụng Contest 1 hoặc 2, không được áp dụng cả 2 đối với 1 lead
  • Thời gian áp dụng: Từ 15/12/2020 đến hết 31/12/2020 (tính theo ngày submit lead và giải ngân thành công)

CTV tự do là Cộng tác viên không chọn TSAS là RSA

Các TSAS hãy nhanh tay gọi và xử lý lead ngay và nhanh đi nào