Đánh giá duy trì vị trí mRSM hàng quý

MFast xin thông báo về việc bổ sung quy trình đánh giá kết quả kinh doanh hàng quý đối với vị trí RSM như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ 01/07/2021
  2. Thời gian đánh giá: Định kỳ hàng quý, và thông báo kết quả vào ngày 10 tháng liền kề sau của quý
  3. Đối tượng áp dụng: Thuộc cấp bậc mRSM
  4. Điều kiện duy trì vị trí RSM: Bình quân 100 Sale bán hàng có phát sinh hoa hồng bất kỳ/tháng, hoặc tổng tiền giải ngân đạt 2 tỷ/tháng (Theo tổng giải ngân đã quy đổi)
  5. Điều kiện xét: RSM có thời gian làm việc ≥ 2 tháng trong quý xét.

Các bạn cập nhật thông tin, và hãy tiếp tục đẩy mạnh bán hàng hơn nữa để đạt kết quả cao nhất nhé !