Đánh giá người cùng tham gia bán hàng

Đối với các giao dịch mà có nhiều hơn 1 người cùng tham gia bán hàng chung, thông qua 2 nghiệp vụ: Giới thiệu hồ sơ hoặc hỗ trợ bán hàng. Khi hoàn tất giao dịch, dù thành công hay thất bại, những người hợp tác chung sẽ đánh giá chất lượng khách hàng, kỹ năng bán hàng thời gian xử lý của nhau. 

 Các bước đánh giá như sau:

  • Bước 1: Vào “Quản lý hồ sơ”. 
  • Bước 2: Chọn 1 hồ sơ vừa hoàn tất hợp tác bán hàng muốn đánh giá.
  • Bước 3: Vào “Đánh giá hồ sơ”
  • Bước 4: Đánh giá chất lượng xử lý dựa trên số sao quy định (Từ 1 đến 5 sao)

Tất cả các đánh giá, nhận xét sẽ được hiển thị trong hồ sơ năng lực của từng MFaster về chỉ số “Kỹ năng bán hàng”. Đây là 1 trong hai chỉ số quan trọng nhất trên MFast. Chỉ số đánh giá “Kỹ năng bán hàng” càng cao sẽ giúp bạn nhận được nhiều tín nhiệm, tin tưởng và được nhiều sự lựa chọn hợp tác từ cộng đồng MFast

Lưu ý: Bạn cần đánh giá đúng theo thực tế xử lý hồ sơ. Trường hợp đánh giá sai sẽ ảnh hưởng đến người dùng khác và bạn sẽ chịu trách nhiệm theo quy định tại điều khoản sử dụng trên MFast

Chúc bạn thành công!