Danh sách tạm khóa code Easy Credit

Các bạn lưu ý trong quá trình lên hồ sơ Easy Credit, Sales bắt buộc phải kiểm tra thông tin khách hàng qua hệ thống Eligible (Đánh giá thông tin sơ bộ khách hàng) để đảm bảo tỉ lệ duyệt được tốt nhất.

Từ ngày 22/03/2021 – 31/03/2021, Easy Credit sẽ tạm khóa code các bạn Sales không thực hiện theo đúng quy định sản phẩm trên

1/ Danh sách tạm khóa code Easy Credit

Tên Sales NOTE
Võ Thanh Dũng Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Thảo Tạm khóa code hết tháng 3
Lê Minh Vũ Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Lệ Tạm khóa code hết tháng 3
Lê Thị Mỹ Linh Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Lan Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Thanh Huyền Tạm khóa code hết tháng 3
Phan Thị Mỹ Hạnh Tạm khóa code hết tháng 3
Đoàn Quốc Hiếu Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Lệ Mai Tạm khóa code hết tháng 3
Võ Thị Thu Thảo Tạm khóa code hết tháng 3
Nguyễn Thị Tiền Tạm khóa code hết tháng 3

2/ Danh sách nhắc nhở kiểm tra thông tin sơ bộ khách hàng trước khi lên hồ sơ

Tên Sales NOTE
Đặng Ngọc Chơn Warning nhắc nhở check tool Eligible
Phan Ngọc Toại Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Lệ Hằng Warning nhắc nhở check tool Eligible
Trần Thị Trang Warning nhắc nhở check tool Eligible
Huỳnh Thị Thu Hà Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Thị Thúy Hường Warning nhắc nhở check tool Eligible
Ngô Nha Đông Warning nhắc nhở check tool Eligible
Lê Văn Hùng Warning nhắc nhở check tool Eligible
Cao Thị Toàn Warning nhắc nhở check tool Eligible
Lê Văn Chung Warning nhắc nhở check tool Eligible
Phạm Hoàng Giang Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Minh Hồng Warning nhắc nhở check tool Eligible
Ngô Thị Hưởng Warning nhắc nhở check tool Eligible
Bùi Thị Bích Đa Warning nhắc nhở check tool Eligible
Phạm Bảo Quốc Warning nhắc nhở check tool Eligible
Đặng Phúc Warning nhắc nhở check tool Eligible
Trần Văn Đức Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Tòng Xuân Warning nhắc nhở check tool Eligible
Thiệu Huy Hoàng Warning nhắc nhở check tool Eligible
Lê Văn Phước Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Đình Phan Warning nhắc nhở check tool Eligible
Nguyễn Tuấn Anh Warning nhắc nhở check tool Eligible
Lê Anh Tuấn Warning nhắc nhở check tool Eligible

Xem hướng dẫn check Eligible Tool: [Click vào đây]

Các bạn cập nhật thông tin nhé