Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng Cash24

Nhằm giúp các bạn mở rộng bán hàng hơn nữa, MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng đối với dự án Cash24 như sau:

Mốc loan Hoa hồng (VNĐ) Ghi chú
≥ 10  327,000 Hoa hồng được trả trực tiếp vào ví theo đơn giá mỗi mốc
4 - < 10 318,000
2 - < 4 309,000
0 - < 2 300,000

 

Ghi chú: Chính sách hoa hồng dành cho RSA vẫn sẽ áp dụng theo chính sách mới của Sales

Thời gian áp dụng: 

  • Từ ngày 01/05/2021 cho đến khi có thông báo mới
  • Thời gian áp dụng trả hoa hồng trực tiếp vào ví: 06/05/2021. Những hồ sơ giải ngân đạt mốc hoa hồng vượt 300.000 VNĐ phát sinh từ ngày 01/05 – 05/05/2021 sẽ được chi trả bổ sung cho Sales chậm nhất ngày 10/05/2021

Vậy còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng mở rộng bán hàng, kiếm thu nhập khủng ngay thôi các bạn ơi!

Chúc các bạn thành công!