Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng Cash24

Kể từ ngày 15/11/2021, Cash24 thông báo thay đổi về thông tin sản phẩm và chính sách bán hàng như sau:

1/ Quy định về khoản vay và thời hạn vay

NỘI DUNG TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI
Số tiền vay 5 - 15 Triệu

Thời hạn vay dựa trên số tiền vay theo quy định:

- 1 Triệu - 1 Tháng

- 2 Triệu - 2 Tháng

- 5 Triệu - 5 Tháng

- 6 - 15 Triệu - 12 Tháng

Thời hạn vay 12 Tháng Dựa trên số tiền vay

2/ Phí thù lao hàng tháng (Khách hàng đóng cố định)

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI

- Khoản vay ≤ 5 Triệu: 100,000 VNĐ

- 5 Triệu < Khoản vay ≤ 10 Triệu: 200,000 VNĐ

- Khoản vay > 10 Triệu: 250,000 VNĐ

Tính đều 200,000 VNĐ cho tất cả các khoản vay 

3/ Chính sách bán hàng

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI

Được tính dựa trên số hợp đồng giải ngân (X):

- X< 2: 300,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

- X ≥ 2: 309,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

- X ≥ 4: 318,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

- X ≥ 10: 327,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

Được tính dựa trên số tiền giải ngân như sau:

- Số tiền giải ngân < 5 Triệu: 6.5% x Số tiền giải ngân

- Số tiền giải ngân ≥ 5 Triệu: 3.3% x Số tiền giải ngân

 

Lưu ý:

  • Thời gian áp dụng: Ngày 15/11/2021
  • Từ ngày 15/11/2021 - 16/11/2021, MFast sẽ tạm ngưng chi trả hoa hồng Cash24 để bảo trì hệ thống. Những hồ sơ Cash24 giải ngân thành công trong thời gian này sẽ được chi trả theo khung hoa hồng mới vào ngày 17/11/2021
  • Các nội dung khác không thay đổi

Tài liệu sản phẩm Cash24 mới nhất đã được cập nhật tại: https://mfast.vn/san-pham-cash24/

Các bạn cập nhật thông tin nhé !