Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng CIMB Bank

MFast xin thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng sản phẩm CIMB Bank theo tỷ lệ hoa hồng mới như sau:

  • Số tiền giải ngân nhỏ hoặc bằng 30 triệu: 1,72% X Số tiền giải ngân X Tỉ trọng sản phẩm
  • Số tiền giải ngân lớn hơn 30 triệu: 2,15% X Số tiền giải ngân X Tỉ trọng sản phẩm

Áp dụng đối với các hồ sơ giải ngân từ ngày 08/12/2020

Các chính sách tạm giữ hoa hồng và quy định khác không thay đổi.

Anh/chị cập nhật thông tin và hãy tiếp tục mở rộng bán hàng hơn nữa vào dịp cuối năm này nhé.

Chúc anh/chị thành công !