Điều chỉnh chính sách bán hàng CIMB Bank - MFast

Điều chỉnh chính sách bán hàng CIMB Bank

MFast xin thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng sản phẩm CIMB Bank theo tỷ lệ hoa hồng mới như sau:

  • Số tiền giải ngân nhỏ hoặc bằng 30 triệu: 1,72% X Số tiền giải ngân X Tỉ trọng sản phẩm
  • Số tiền giải ngân lớn hơn 30 triệu: 2,15% X Số tiền giải ngân X Tỉ trọng sản phẩm

Áp dụng đối với các hồ sơ giải ngân từ ngày 08/12/2020

Các chính sách tạm giữ hoa hồng và quy định khác không thay đổi.

Anh/chị cập nhật thông tin và hãy tiếp tục mở rộng bán hàng hơn nữa vào dịp cuối năm này nhé.

Chúc anh/chị thành công !