Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng dự án Mirae Asset

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh chính sách bán hàng dự án Mirae Asset như sau:

1/ Tạm dừng triển khai các khu vực phía Bắc, cụ thể: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

2/ Điều chỉnh quy định thanh toán sản phẩm Mirae Asset

Hiện tại Điều chỉnh mới

- Thanh toán 70% ngay sau khi khách hàng giải ngân thành công

- 30% còn lại khi khách hàng thanh toán nợ kỳ 2 không trễ > 10 ngày

- Thanh toán 50% ngay sau khi khách hàng giải ngân thành công

- 50% còn lại khi khách hàng thanh toán nợ kỳ 2 không trễ > 10 ngày

3/ Điều chỉnh quy định ngưng nghiệp vụ bán hàng

Nhân viên kinh doanh sẽ bị ngưng nghiệp vụ bán hàng đối với trường hợp vi phạm về quy định nợ xấu khách hàng như sau: Số lượng khách hàng thanh toán kỳ thứ 4 trễ hơn 10 ngày >10% (trên tổng số lượng khách hàng giải ngân)

4/ Thời gian áp dụng: Hồ sơ giải ngân từ ngày 02/08/2022

Bạn cập nhật thông tin nhé!