Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng Easy Credit

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau:

1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast

2/ Dự án áp dụng: Easy Credit

3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 05/04/2022

4/ Nội dung điều chỉnh:

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI
Nhận 100% hoa hồng đối với giải ngân thành công

Nhận 70% hoa hồng, tạm giữ 30% hoa hồng đối với hồ sơ giải ngân thành công

Điều kiện chi trả hoa hồng tạm giữ: Khách hàng thanh toán kì 1 (FPD) không trễ quá 20 ngày 

 

Các nội dung khác không thay đổi

Các bạn xem thông tin toàn bộ dự án Easy Credit tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin !

Chúc các bạn thành công!