Điều chỉnh chính sách bán hàng Easy Credit

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh quy định thanh toán đối với sản phẩm Easy Credit như sau:

Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh

Thanh toán 100% hoa hồng cho các hồ sơ giải ngân

Hoa hồng được thanh toán làm 02 đợt:

  • Đợt 1: thanh toán 70% hoa hồng cho các hồ sơ giải ngân
  • Đợt 2: thanh toán 30% còn lại cho các hồ sơ giải ngân nếu khách hàng thanh toán nợ kỳ 1 không trễ quá 20 ngày (FPD20+) 

 

Thời gian áp dụng: Đối với các hồ sơ giải ngân từ ngày 01/09/2021

Đối với các hồ sơ đã giải ngân trên Portal Easy Credit mà chưa nhập lên MFast, các bạn lưu ý hoàn tất nhập hồ sơ trước 15h00 ngày 01/09/2021 để MFast cập nhật và ghi nhận theo chính sách bán hàng trước thay đổi (Thanh toán 100%). Sau thời gian này sẽ tính theo chính sách bán hàng mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé !