Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng MCredit

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh chính sách bán hàng dự án MCredit như sau:

1/ Điều chỉnh chính sách hoa hồng

Kênh bán hàng Sản phẩm Hiện tại Điều chỉnh
MCredit thông thường Sản phẩm Sim 5,5% 5%
Sản phẩm khác 5%
MCredit No Courier Sản phẩm Sim 4,5% 4,5%
Sản phẩm khác

Áp dụng đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 05/10/2021

Chi tiết về chính sách bán hàng, bạn tham khảo thêm tại mục "Chính sách" trên MFast

2/ Cập nhật lại danh sách rủi ro cao

Để xem hệ số các sản phẩm MCredit trên MFast, bạn thực hiện:

  • Bước 1: Chọn "Kiến thức bán hàng"
  • Bước 2: Chọn "Các sản phẩm tài chính"
  • Bước 3: Chọn "Danh sách sản phẩm"

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!