Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng MFast

Từ ngày 01/07/2021, MFast xin thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau:

1/ Đối tượng áp dụng: Sales không có RSA (Người giới thiệu)

2/ Nội dung điều chỉnh:

Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh
Sales nhận thêm 20% hoa hồng của RSA Sales nhận hoa hồng trực tiếp bán, không bao gồm 20% hoa hồng của RSA

 

3/ Ngày áp dụng: 01/07/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé!