Loading...
Điều chỉnh chính sách giới thiệu khách hàng mở thẻ tín dụng VIB OTO

Từ 01/08/2023, VIB thay đổi quy trình xét duyệt sản phẩm thẻ tín dụng VIB trên MFast. Quy trình mới dễ dàng hơn, MFaster chỉ cần giới thiệu khách hàng và hoàn tất các thông tin cá nhân sẽ được nhận thu nhập. 

Nội dung điều chỉnh:

Nội dung

Trước điều chỉnh

Hiện tại

Chính sách bán hàng

Áp dụng chính sách theo dòng thẻ:

  • Thẻ Financial Free, LazCard, Rewards Unlimited: 120.000 VNĐ
  • Thẻ Cash Back, Online Plus 2in1, VIB Family Link hoặc các loại thẻ khác: 200.000 VNĐ

Nhận 95,000 VNĐ khi khách hàng mở tài khoản thành công (Không phân biệt loại thẻ)

Quy định ghi nhận đơn

Hoàn tất đăng ký_Ghi nhận đơn hàng thành công: Khách hàng thỏa quy định của VIB về lịch sử tín dụng (CIC) và hồ sơ của Khách hàng được thực hiện toàn bộ quy trình mở thẻ đến bước VIB duyệt cấp thẻ hoặc không cấp thẻ theo chính sách của VIB

Hoàn tất đăng ký_Ghi nhận đơn hàng thành công: Khách hàng thỏa quy định của VIB về lịch sử tín dụng (CIC)

 

Quy trình thực hiện để được ghi nhận là 1 khách hàng thành công

Bước 1: Khách hàng bấm vào đường link dẫn tới trang đăng ký mở thẻ tín dụng VIB do bạn gửi từ MFast (có chứa mã giới thiệu của bạn)

Bước 2: Khách hàng nhập số điện thoại và xác thực OTP thành công

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin cơ bản

Bước 4: Khách hàng chụp ảnh chân dung để xác thực hồ sơ

Bước 5: VIB phê duyệt hồ sơ lần 1 thành công

Bước 6: Khách hàng nhập các thông tin: cá nhân, tài chính, liên lạc

Bước 7: Khách hàng chụp ảnh mặt trước, mặt sau CMND/ CCCD để xác thực thông tin

Bước 8: Hoàn tất đăng ký Ghi nhận đơn hàng thành công: Khách hàng thỏa quy định của VIB về lịch sử tín dụng (CIC)

Bước 9: Nếu VIB trả kết quả thất bại: Bạn hướng dẫn khách hàng đăng ký mở số tiết kiệm VIB, vẫn ghi nhận đơn thành công nếu VIB trả kết quả "Đăng ký thành công”

Lưu ý:

  • Các thông tin không đề cập trong thông báo vẫn áp dụng như cũ.
  • Toàn bộ thông tin dự án giới thiệu khách hàng mở thẻ tín dụng VIB OTO, bạn thao khảo Tại Đây 
  • Link tham gia nhóm hỗ trợ sản phẩm VIB trên MFast : https://zalo.me/g/chdrry751

Chúc các bạn có nhiều khách hàng và đạt nhiều thành công hơn nữa cùng dự án VIB OTO nhé!