Loading...
Điều chỉnh chính sách hoa hồng gián tiếp đối với sản phẩm bảo hiểm

MFast thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng gián tiếp dành cho người giới thiệu (RSA) như sau:

1/ Đối tượng: Áp dụng đối với toàn bộ người dùng trên MFast

2/ Dự án bán hàng: Sản phẩm Bảo Hiểm

3/ Thời gian áp dụng: 13/12/2021

4/ Nội dung điều chỉnh

Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh
Nhận 20% trên tổng hoa hồng của cộng tác viên trực tiếp Nhận 10% trên tổng hoa hồng của cộng tác viên trực tiếp

 

Lưu ý:

  • Thay đổi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm trên MFast
  • Chính sách hoa hồng gián tiếp đối với các dự án khác vẫn áp dụng theo chính sách hiện tại

Các bạn cập nhật thông tin nhé!