Điều chỉnh chính sách tạm giữ_Dự án MCredit

MFast xin thông báo không áp dụng tạm giữ hoa hồng đối với các sản phẩm MCredit cụ thể như sau:

Sales nhận ngay 100% hoa hồng khi bán các sản phẩm MCredit. Tuy nhiên , vẫn áp dụng tạm giữ đối với các sản phẩm rủi ro cao bên dưới:

  • CS SY B 47
  • CS MBIKE 55
  • CS MBIKE 45
  • CS BHYT 47
  • CS CF C 45
  • CS CF FAST 60

Áp dụng đối với các loan giải ngân từ 10h00 Ngày 09/11/2020

Lưu ý:

  • Không áp dụng đối với Sales thuộc chính sách Riêng
  • Trường hợp sales có tỷ lệ Del vượt quá quy đinh, vẫn áp dụng hình thức xử lý theo chính sách hiện hành

Các bạn hãy mở rộng bán hàng hơn nữa cùng với các sản phẩm của MFast vào thời điểm cuối năm này nhé !

Chúc các bạn thành công !