Điều chỉnh phí bảo hiểm sản phẩm Bảo hiểm Bảo An Tín

Công ty bảo hiểm BSH Miền Nam xin thông báo về việc điều chỉnh phí bảo hiểm chương trình bảo hiểm khoản vay như sau:

  • Chương trình bảo hiểm: Bảo hiểm Bảo An Tín
  • Tỷ lệ phí áp dụng: Chia thành 2 mức bảo hiểm
    • Gói cơ bản: 3.5% x Số tiền bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm tối đa là 12 tháng
    • Gói nâng cao: 5% x Số tiền bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm tối đa là 36 tháng

Ngoài mức phí điều chỉnh như trên, các quyền lợi khác không thay đổi

Thời gian áp dụng: 18/04/2022

Đính kèm công văn từ nhà bảo hiểm BSH về việc thay đổi phí bảo hiểm: Xem tại đây

Tài liệu sản phẩm bảo hiểm Bảo An Tín_Cập nhật phí bảo hiểm mới: Xem tại đây

Các bạn lưu ý để tư vấn đúng phí và quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng nhé !

Chúc các bạn thành công !