Loading...
Điều chỉnh quy định chọn người giới thiệu (RSA) trên MFast

MFast xin thông báo, trong trường hợp đăng ký tài khoản MFast, hoặc thay đổi người giới thiệu, người dùng sẽ chỉ chọn được người giới thiệu (RSA) của mình, khi RSA đã định danh tài khoản thành công trên MFast.

MFast sẽ thông báo đến người dùng nếu như RSA bạn chọn chưa định danh.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn định danh tài khoản.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !