Loading...
Điều chỉnh quy định về quyền sở hữu cộng tác viên

MFast xin thông báo điều chỉnh về quyền sở hữu cộng tác viên như sau:

Cộng tác viên của bạn được phép tự chuyển thành cộng tác viên tự do hoặc thành cộng tác viên của người khác khi thỏa 1 trong những điều kiện sau:

  1. 60 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào
  2. 30 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào  Không xử lý hồ sơ (Lên hồ sơ mới hoặc xử lý hồ sơ sẵn có)
  3. 20 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào không mở ứng dụng MFast

Lưu ý:

  • CTV không được thay đổi RSA của mình nhiều hơn 1 lần trong vòng 10 ngày (dù thoả các điều kiện trên).
  • RSA sẽ không được nhận hoa hồng gián tiếp của CTV tính từ thời điểm người này rời đi
  • Thu nhập phát sinh được tính là [thu nhập trực tiếp][thu nhập gián tiếp]

Ngày áp dụng : 01/01/2021

Để quản lý số ngày đăng nhập, phát sinh hoa hồng, ngày xử lý hồ sơ gần nhất của CTV, bạn tải báo cáo trên Portal MFast như hướng dẫn:

  1. Đăng nhập vào trang https://www.mfast.vn/

2. Chọn mục "Cộng Tác Viên". Sau đó chọn "Xuất File Excel"

3. Xem đầy đủ thông tin của CTV

Thao tác chọn lại người hướng dẫn bán hàng (RSA) của bạn:

Chúc các bạn thành công !