Loading...
Điều chỉnh quy trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên MFast

MFast xin thông báo về sự thay đổi quy trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), từ ngày 01/01/2022 đối với người dùng có thu nhập trên MFast. Để không bị ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế TNCN. Các bạn lưu ý cập nhật những thay đổi sau:

1/ Ngay tại thời điểm cộng tiền vào ví thu nhập tích lũy, MFast sẽ xét xem Người dùng đã có tải cam kết thuế hay chưa để áp dụng khấu trừ thuế TNCN (Không khấu trừ tại thời điểm rút tiền về tài khoản ngân hàng như hiện tại). Áp dụng từ ngày 01/01/2022

2/ Theo nội dung trên, để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, Người dùng lưu ý rút toàn bộ số tiền được cộng lên ví tích lũy trước ngày 31/12/2021. Số tiền nhận được sau thời điểm này sẽ áp dụng theo quy trình mới.

3/ Vào ngày 31/12/2021, MFast sẽ tạm dừng tính năng rút tiền và mua sắm trên ví tích lũy để chuyển đổi theo quy trình mới

4/ Từ ngày 01/01/2022, cam kết thuế năm 2021 sẽ hết hiệu lực, các bạn vui lòng tải cam kết thuế mới 2022 lên MFast để tránh ảnh hướng đến quyền lợi nhé. Cam kết thuế năm 2022: Tải tại đây

Tham khảo Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!