Loading...
Điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng dự án mở tài khoản VP Bank Neo Tháng 9

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian trả kết quả mở tài khoản VPBank Neo từ tháng 9 như sau:

Hiện tại Điều chỉnh mới

Dựa trên thời gian khách hàng mở tài khoản thành công như sau:

  • Từ ngày 1 - 15 : chi trả vào ngày 25 cùng tháng
  • Từ ngày 16 đến ngày cuối tháng: chi trả vào ngày 10 tháng tiếp theo

Ngay khi khách hàng mở tài khoản thành công

Thời gian áp dụng: Ngày 06/09/2022

Thông báo này thay thế cho thông báo điều chỉnh quy định hoa hồng đã truyền thông ngày 23/08/2022 (Xem tại đây)

Trường hợp khách hàng đã mở tài khoản VPBank Neo thành công nhưng chưa được ghi nhận hoa hồng, bạn nhập thông tin tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ đối soát và cập nhật kết quả vào tháng tiếp theo

Chi tiết dự án mở tài khoản ngân hàng trên MFast, bạn tham khảo Tại Đây

Các bạn cập nhật thông tin nhé!