Loading...
Điều chỉnh thời gian chi trả kết quả mở ví điện tử MoMo

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian trả kết quả mở ví điện tử MoMo như sau:

Hiện tại Sau điều chỉnh
Chi trả vào 18h00 ngày kế tiếp (N+1), trừ Thứ 7, Chủ Nhật Chi trả cố định vào 18h00 Thứ 2 hàng tuần

Thời gian áp dụng: Ngày 20/06/2022

Trường hợp khách hàng đã mở ví MoMo thành công nhưng chưa được ghi nhận hoa hồng, bạn nhập thông tin tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ đối soát và cập nhật kết quả vào tháng tiếp theo

Các bạn cập nhật thông tin nhé !