Loading...
Điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng mở tài khoản KBank

MFast thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng đối với dự án mở tài khoản ngân hàng số KBank như sau:

Hiện tại Điều chỉnh mới
4 ngày làm việc (N+4) kể từ ngày khách hàng mở tài khoản thành công Khách hàng đăng ký thành công từ Thứ 3 (Tuần T) đến Thứ 2 (Tuần T+1) sẽ được chi trả hoa hồng vào Thứ 6 (Tuần T+1)

Ví dụ:

  • Khách hàng đăng ký thành công từ Thứ 3 ngày 04/10/2022 đến Thứ 2 ngày 10/10/2022 sẽ được chi trả hoa hồng vào Thứ 6 ngày 14/10/2022
  • Khách hàng đăng ký thành công từ Thứ 3 ngày 11/10/2022 đến Thứ 2 ngày 17/10/2022 sẽ được chi trả hoa hồng vào Thứ 6 ngày 21/10/2022

Thời gian áp dụng: 07/10/2022

Lưu ý:

  • Đối với các trường hợp khách hàng đăng ký thất bại, bạn hướng dẫn khách hàng đăng ký lại theo hướng dẫn từ KBank. Trường hợp khách hàng đăng ký lại thành công, bạn vẫn được ghi nhận hoa hồng
  • Trường hợp khách hàng đã mở tài khoản KBank thành công nhưng chưa được ghi nhận hoa hồng, bạn nhập thông tin tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ đối soát và cập nhật kết quả vào tháng tiếp theo

Chi tiết về dự án mở tài khoản ngân hàng số KBank, bạn tham khảo Tại đây

Các bạn cập nhật thông tin nhé!