DigiPay JSC. được vinh danh là 1 trong 10 công ty BPO tốt nhất tại Việt Nam

[English Below]

Tại Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam nhằm bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, cùng với những thương hiệu tên tuổi như Harvey Nash Việt Nam, Swiss Post Solutions Vietnam, PSi Vietnam,… DigiPay JSC., Công ty phát triển và tạo ra thành công của nền tảng MFast, đã được lựa chọn vào danh sách TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 trong lĩnh vực: TOP 10 Doanh nghiệp BPO, chính thức được nằm trong danh sách lực lượng nòng cốt trong các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số của Quốc gia, mở ra nhiều cơ hội phát triển và đóng góp cho nền kinh tế của quốc gia.

Vượt qua những khó khăn khách quan của năm 2020 và 2021, DigiPay JSC. vẫn là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt với nhiều thành tựu được ghi nhận.

———————

At Vietnam TOP10 ICT Company 2021, a program to evaluate and recognize leading and outstanding ICT companies in Vietnam, held annually by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA) since 2014, joining the list of Harvey Nash Việt Nam, Swiss Post Solutions Vietnam, PSi Vietnam…, DigiPay JSC., the company behind MFast platform, has been selected in the list of the TOP 10 ICT Company 2021 in the field BPO companies.

The “Vietnam TOP10 ICT Company 2021” brought together digital technology businesses where converge prestige and ability converge to be the pioneer for digital transformation, use technology to solve Vietnam’s issues, and build exceptional ability to develop in global scale. This is our honor to be a part of it.

Under the impact of the Covid 19 pandemic and the fourth industrial revolution, digital economy and digital transformation are vital conditions for the country’s development, and this is where our MFast platform can take a major part.