Loading...
[Dự án Mirae Asset] Những sản phẩm không áp dụng bán hàng trên MFast

Dự án Mirae Asset đang được triển khai trên MFast với mức thu nhập lên tới 950K/ hồ sơ giải ngân thành công!

Dưới đây, MFast gửi bạn bảng danh sách những sản phẩm không áp dụng trên MFast, giúp MFaster đảm bảo quyền lợi về thu nhập.

EMPLOYEE AT 210 - MT

Ngưng triển khai

EMPLOYEE AT 210 - ST

Ngưng triển khai

WHC 430 NORMAL - MT - AT

Ngưng triển khai

WHC 431 GOOD - MT - AT

Ngưng triển khai

WHC 431 GOOD - ST - AT

Ngưng triển khai

WHC CIVIL 432 NORMAL - MT - AT

Ngưng triển khai

WHC CIVIL 433 

Ngưng triển khai

 

Tài liệu dự án Mirase Asset bạn tham khảo tại đây