Loading...
[Easy Credit] Tạm ngừng các khu vực ảnh hưởng dịch covid

1/ Lý do thông báo:

Nhằm hạn chế rủi ro từ các khu vực ảnh hưởng dịch Covid giai đoạn tháng 05/2021. EASY CREDIT thông báo tạm ngưng xử lý hồ sơ các khu vực khách hàng đang sinh sống và làm việc bị ảnh hưởng bởi dịch theo nội dung thông báo tại mục II

2/ Nội dung thông báo

EASY CREDIT bổ sung Tỉnh và chi tiết Quận/Huyện/Thị xã hạn chế hỗ trợ:

  • Các quận/ huyện thuộc Hồ Chí Minh: Toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Trong tình hình TP.HCM đang áp dụng chỉ thị 16)
  • Các quận/ huyện thuộc tỉnh Hà Nam

CÁC KHU VỰC TẠM NGƯNG XỬ LÝ HỖ TRỢ CÒN LẠI KHÔNG THAY ĐỔI

Chi tiết các tỉnh thuộc khu vực hạn chế hỗ trợ, các bạn vui lòng [Click vào đây]

Các khu vực có số ca nhiễm bệnh trong cộng đồng cao hơn 30 ca sẽ thuộc khu vực hạn chế cho vay. Danh sách sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình dịch bệnh.

Thời gian ngưng xử lý hồ sơ:

  • Từ ngày 13/07/2021 đối với các tỉnh cập nhật ở trên
  • Từ ngày 09/07/2021 đối với các tỉnh An Giang, Khánh Hòa
  • Từ ngày 23/06/2021 đối với cập nhật mới của các Tỉnh Hưng Yên, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Bình Dương
  • Từ ngày 08/06/2021 đối với Hà Nội
  • Từ ngày 03/06/2021 đối với tỉnh Lạng Sơn
  • Từ ngày 31/05/2021 đối với thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ ngày 28/05/2021 đối với những tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Điện Biên
  • Từ ngày 10/05/2021 đối với những tỉnh đã thông báo trước đó

Các bạn cập nhật thông tin