Loading...
[Easy] Quy định mới về sản phẩm CF Surrogate

1/ Lý do thông báo: Cập nhật quy định mới về số lượng khoản vay của KH ở các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm nộp hồ sơ vay tại EASY CREDIT.

2/ Nội dung thông báo: Nhằm làm rõ các thông tin và quy định của “Sản phẩm dành cho KH có lịch sử vay tiêu dùng tốt (CF_SURROGATE)” vừa triển khai ngày 13/10/2020,

EASY CREDIT cập nhật thêm quy định như sau:

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 30/11/2020 cho đến khi có thông báo mới.

NVKD lưu ý: Cần tư vấn theo đúng quy định của sản phẩm mới. Trường hợp NVKD không thực hiện đúng các quy định đang hiện hành thì hồ sơ của KH sẽ KHÔNG được hỗ trợ vay tại EASY CREDIT.