Loading...
[Easy Credit] Bắt buộc chọn hình thức giải ngân chuyển khoản cho khách hàng

1/ Lý do thông báo:

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhận giải ngân trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.
  • Hạn chế tỷ lệ hồ sơ bị hủy do khách hàng không thể nhận tiền mặt.

2/ Nội dung thông báo:

Yêu cầu 100% hồ sơ đăng ký giải ngân theo hình thức CHUYỂN KHOẢN cho khách hàng, đồng thời NVKD hướng dẫn khách hàng mở tài khoản trực tuyến trước khi lên hồ sơ vay.

Tài liệu đính kèm:

3/ Lưu ý:

Anh/chị vui lòng truyền thông đến toàn bộ lực lượng bán hàng, đảm bảo 100% nhân viên đều nắm rõ thông tin này để tư vấn cho Khách Hàng.

4/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/08/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng nhé!