Loading...
[Easy Credit] Cập nhật các khu vực không triển khai bán hàng

1/ Lý do thông báo:

- Cập nhật danh sách khu vực thuộc đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện hỗ trợ kinh doanh và không kinh doanh tại Easy Credit.

- Gửi lại Danh sách khu vực hạn chế xử lý hồ sơ do dịch Covid , nội dung không đổi.

2/ Nội dung thông báo:

Easy Credit trân trọng thông báo cập nhật khu vực hỗ trợ kinh doanh và không hỗ trợ kinh doanh cụ thể như sau :

- Mở rộng thêm 65 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện hỗ trợ triển khai kinh doanh

- Cập nhật 37 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện không triển khai kinh doanh (thuộc đảo/giáp biên giới/miền núi)

**Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại sheet “KV KHÔNG TRIỂN KHAI KD “ tại file đính kèm 3P_Hand Book_Easy Credit_V6_14072021 [Click vào đây] hoặc có thể xem tại File tổng hợp các khu vực hoạt động MFast [Click vào đây]

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 15/07/2021 cho đến khi có Thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé !