[Easy Credit] Cập nhật các khu vực không triển khai bán hàng

1/ Lý do thông báo:

– Cập nhật danh sách khu vực thuộc đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện hỗ trợ kinh doanh và không kinh doanh tại Easy Credit.

– Gửi lại Danh sách khu vực hạn chế xử lý hồ sơ do dịch Covid , nội dung không đổi.

2/ Nội dung thông báo:

Easy Credit trân trọng thông báo cập nhật khu vực hỗ trợ kinh doanh và không hỗ trợ kinh doanh cụ thể như sau :

– Mở rộng thêm 65 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện hỗ trợ triển khai kinh doanh

– Cập nhật 37 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện không triển khai kinh doanh (thuộc đảo/giáp biên giới/miền núi)

**Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại sheet “KV KHÔNG TRIỂN KHAI KD “ tại file đính kèm 3P_Hand Book_Easy Credit_V6_14072021 [Click vào đây] hoặc có thể xem tại File tổng hợp các khu vực hoạt động MFast [Click vào đây]

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 15/07/2021 cho đến khi có Thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé !

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau: 1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast 2/ Dự án áp dụng: Easy Credit 3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ...

[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể: 1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên...

[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”. 2/ Nội dung thông báo: 3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới. [Click vào...

[Easy Credit] Triển khai lên hồ sơ vay theo luồng MFast

Easy Credit thông báo, kể từ ngày 10/01/2022, chính thức ngừng nhập hồ sơ theo luồng trên Portal Easy Credit và chuyển hẳn sang luồng nhập hồ sơ trên MFast. Không nhập song song hai luồng như hiện tại Các...

[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit. 2/...