[Easy Credit] Cập nhật khu vực hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ninh

EASY CREDIT thông báo hỗ trợ trở lại đối với các hồ sơ Khách hàng thuộc tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu xử lý hồ sơ trở lại: Từ ngày 25.03.2021 cho đến khi có Thông báo mới.

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin. Easy Credit sẽ cập nhật thông tin khi có thông báo mới nhất về hoạt động trở lại đối với tỉnh Hải Dương