Loading...
[Easy Credit] Quy định mới đối với chứng từ BHYT

1/ Lý do thông báo:

Cập nhật quy định mới đối với chứng từ Bảo hiểm y tế.

2/ Nội dung thông báo:

Từ ngày 02/12/2020 EASY CREDIT sẽ chấp nhận việc sử dụng màn hình chụp thông tin tra cứu BHYT của Khách hàng trên ứng dụng điện thoại chính thức của BHXH Việt Nam (Tên ứng dụng VssID) để cung cấp chứng từ khi đăng ký vay tại EASY CREDIT, trong đó màn hình chụp phải bao gồm đầy đủ các thông tin:

  • Thông tin của Khách hàng (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính)
  • Số thẻ BHYT
  • Thời hạn bảo hiểm y tế
  • Nơi ĐKKCB

Màn hình chụp BHYT trên ứng dụng điện thoại:

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 02/12/2020 cho đến khi có thông báo mới