Loading...
[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo:

Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit.

2/ Nội dung thông báo

3/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/12/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé !