[Easy Credit] Cập nhật thời gian triển khai các sản phẩm cho vay tiền mặt mới từ ngày 13/10/2020

1/ Lý do thông báo:

EASY CREDIT cập nhật thời gian triển khai sản phẩm cho vay tiền mặt mới.

2/ Nội dung thông báo:

Từ ngày 13/10/2020, EASY CREDIT chính thức triển khai các sản phẩm cho vay tiền mặt mới, cụ thể như sau:

Các điều kiện của sản phẩm mới

Các điều kiện chung của Khách hàng

Chi tiết sản phẩm mới anh/chị vui lòng: Xem tại đây

NVKD lưu ý:

1/ Quy định này áp dụng cho những hồ sơ đủ điều kiện được phê duyệt kể từ ngày 13/10/2020.

2/ NVKD cần tư vấn chính xác về khoản vay tối đa được áp dụng theo quy định của EASY CREDIT. Hồ sơ vượt quá mức tối đa theo quy định sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ.