Loading...
[Easy Credit] Cập nhật và điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay

1/ Lý do thông báo:

Cập nhật thêm nhà cung cấp Bảo hiểm khoản vay mới.

Điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay cho một số sản phẩm hiện hành

2/ Nội dung thông báo

Cập nhật thêm nhà cung cấp bảo hiểm khoản vay MIC (bảo hiểm Quân đội).

Điều chỉnh gói Bảo hiểm khoản vay áp dụng cho một số sản phẩm, cụ thể:

3/ Lưu ý:

  • Thông báo áp dụng cho tất cả hồ sơ theo luồng Portal và trên MFast.
  • Chi tiết Thông tin các gói Bảo hiểm khoản vay: Xem tại đây

4/ Ngày áp dụng: 22/10/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé!