[Easy Credit] Cập nhật và điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay

1/ Lý do thông báo:

Cập nhật thêm nhà cung cấp Bảo hiểm khoản vay mới.

Điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay cho một số sản phẩm hiện hành

2/ Nội dung thông báo

Cập nhật thêm nhà cung cấp bảo hiểm khoản vay MIC (bảo hiểm Quân đội).

Điều chỉnh gói Bảo hiểm khoản vay áp dụng cho một số sản phẩm, cụ thể:

3/ Lưu ý:

  • Thông báo áp dụng cho tất cả hồ sơ theo luồng Portal và trên MFast.
  • Chi tiết Thông tin các gói Bảo hiểm khoản vay: Xem tại đây

4/ Ngày áp dụng: 22/10/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé!

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Quy định nhập thông tin bổ sung

1/ Lý do thông báo: Bổ sung trường thông tin nhập liệu mới trên hệ thống nhập liệu Portal Easy Credit Điều chỉnh thay thế nội dung Quy định V/v nhập thông tin CMND/CCCD khác của khách hàng trên hệ...

[Easy Credit] Lưu ý chọn mục đích vay cho khách hàng

Nhằm hạn chế sai sót trong quá trình lựa chọn mục đích vay vốn cho khách hàng. Các bạn lưu ý, trên hệ thống Portal EC, tại trường “Thông tin giải ngân”: Tuyệt đối KHÔNG nhập mục đích VAY KINH DOANH.Chỉ CHỌN các mục...

[Easy Credit] Hướng dẫn kiểm tra điều kiện khách hàng

Nhằm hỗ trợ kiểm tra, sàng lọc khách hàng không phù hợp trước khi nhập hợp đồng vay. Trên hệ thống Portal Easy, các bạn lưu ý tiến hành kiểm tra điều kiện khách hàng tại bước “Thông tin cơ...

[Easy Credit] Quy định nhập thông tin CMND/ CCCD khác trên hệ thống

Easy Credit thông báo yêu cầu 100% NVKD thu thập thông tin số CMND/CCCD khác tại bước khởi tạo hồ sơ vay, đây là nội dung bắt buộc đối với Khách hàng có từ 2 CMND/CCCD trở lên, cụ thể:...

[Easy Credit] Quy định nhập thông tin địa chỉ khách hàng có đơn vị hành chính cập nhật

1/ Lý do thông báo: Nhập thông tin đơn vị hành chính mới nhất theo địa chỉ chi tiết của khách hàng (tạm trú và thường trú) mà hệ thống Easy Credit chưa cập nhật. 2/ Nội dung thông báo:...