[Easy Credit] Chọn đúng mã sản phẩm trên hệ thống

1/ Lý do thông báo:

Hướng dẫn cách chọn đúng tên “Mã sản phẩm” mới phù hợp trên hệ thống tạo hồ sơ vay.

2/ Nội dung thông báo:

NVKD chú ý chọn đúng Mã sản phẩm phù hợp với trường thông tinGiấy tờ bạn có thể cung cấp”. theo hướng dẫn như sau:

Lưu ý: NVKD cần chọn đúng tên “Mã sản phẩm” phù hợp với loại giấy tờ trên hệ thống tạo hồ sơ vay. Trường hợp các hồ sơ chọn sai quy định sẽ bị Hủy trên hệ thống