Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau:

1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast

2/ Dự án áp dụng: Easy Credit

3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 13/01/2021

4/ Nội dung điều chỉnh:

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI
Nhận 70% hoa hồng, tạm giữ 30% hoa hồng đối với hồ sơ giải ngân thành công Nhận 100% hoa hồng đối với giải ngân thành công

Các nội dung khác không thay đổi

Các bạn xem thông tin toàn bộ dự án Easy Credit tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin, và đẩy mạnh bán hàng hơn nữa nhé!

Chúc các bạn thành công!