[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ và cập nhật sản phẩm cho vay

1/ Lý do thông báo:

Nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh và tối ưu hóa thủ tục đăng ký vay để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

2/ Nội dung thông báo:

2.1/ Ngưng triển khai sản phẩm: Cho vay tiền mặt dành cho khách hàng tự doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh

(Các hồ sơ đăng ký vay theo sản phẩm này trước ngày 17.06.2021 vẫn sẽ xử lý theo quy trình của Easy Credit)

2.2/ Điều chỉnh chứng từ vay đối với tất cả các sản phẩm, cụ thể:

Lưu ý:

(*) Quy định về việc tải chứng từ thay thế tại mục tải SHK/GPLX:

Cho đến khi hệ thống không còn hiển thị mục tải SHK/GPLX: Sales tải lại hình CMND/CCCD tại mục tải chứng từ SHK/GPLX.

Nghĩa là thay vì cung cấp SHK/GPLX, Sales sẽ tải 2 lần CMND/CCCD như sau:

  • Tại mục tải chứng từ CMND/CCCD: Sales phải cung cấp hình ảnh mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD của khách hàng;
  • Tại mục tải chứng từ SHK/GPLX: Sales phải cung cấp tiếp mặt trước CMND/CCCD của khách hàng.

3/ Ngày áp dụng: Từ 0h Ngày 17/06/2021 cho đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé !