[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ đối với sản phẩm Vay theo tổ chức tín dụng khác

1/ Lý do thông báo:

Nhằm tối ưu hóa chứng từ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay.

Phát huy sự tăng trưởng doanh số của sản phẩm CF SURROGATE – Vay theo tổ chức tín dụng khác

2/ Nội dung thông báo:

Điều chỉnh chứng từ vay của sản phẩm CF SURROGATE, cụ thể như sau:

[Click vào đây] để xem chi tiết thông tin sản phẩm

Lưu ý:

  • Các hồ sơ khởi tạo TRƯỚC ngày 21/07/2021 sẽ được tiếp tục xử lý như bình thường đến khi có quyết định thẩm định/giải ngân.
  • Các hồ sơ khởi tạo TỪ ngày 21/07/2021 sẽ áp dụng theo quy định mới.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau: 1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast 2/ Dự án áp dụng: Easy Credit 3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ...

[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể: 1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên...

[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”. 2/ Nội dung thông báo: 3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới. [Click vào...

[Easy Credit] Triển khai lên hồ sơ vay theo luồng MFast

Easy Credit thông báo, kể từ ngày 10/01/2022, chính thức ngừng nhập hồ sơ theo luồng trên Portal Easy Credit và chuyển hẳn sang luồng nhập hồ sơ trên MFast. Không nhập song song hai luồng như hiện tại Các...

[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit. 2/...