Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ đối với sản phẩm Vay theo tổ chức tín dụng khác

1/ Lý do thông báo:

Nhằm tối ưu hóa chứng từ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay.

Phát huy sự tăng trưởng doanh số của sản phẩm CF SURROGATE - Vay theo tổ chức tín dụng khác

2/ Nội dung thông báo:

Điều chỉnh chứng từ vay của sản phẩm CF SURROGATE, cụ thể như sau:

[Click vào đây] để xem chi tiết thông tin sản phẩm

Lưu ý:

  • Các hồ sơ khởi tạo TRƯỚC ngày 21/07/2021 sẽ được tiếp tục xử lý như bình thường đến khi có quyết định thẩm định/giải ngân.
  • Các hồ sơ khởi tạo TỪ ngày 21/07/2021 sẽ áp dụng theo quy định mới.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!