Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh phương thức thanh toán dành cho khách hàng

1/ Lý do thông báo:

Cập nhật phương thức thanh toán khoản vay qua ngân hàng trực tuyến.

2/ Nội dung thông báo:

EASY CREDIT cập nhật lại số tài khoản thanh toán qua ngân hàng trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng được tốt hơn, cụ thể như sau:

Thông tin mới:

Thông tin cũ:

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 17/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng!