Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo:

Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”.

2/ Nội dung thông báo:

3/ Ngày áp dụng:

Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới.

[Click vào đây] để xem tổng hợp sản phẩm Easy Credit mới nhất

Để tham khảo thông tin dự án Easy Credit. Bạn truy cập vào https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin nhé !