Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh sản phẩm vay theo bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo:

Tối ưu hóa chứng từ vay của sản phẩm, giảm rủi ro giả mạo chứng từ vay.

2/ Nội dung thông báo:

Điều chỉnh cấu hình vay của sản phẩm “Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (LIC)”, như sau:

Chi tiết sản phẩm, ban tham khảo thêm tại đây

Tham khảo thêm quy trình bán hàng Easy Credit tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Ngày áp dụng: Từ ngày 13/10/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật để tư vấn chính xác cho khách hàng nhé!