[Easy Credit] Điều chỉnh số khoản vay tối đa của khách hàng, đang có hiệu lực tại TCTD khác

1/ Lý do thông báo

Thông báo điều chỉnh số lượng khoản vay tối đa của khách hàng, đang có hiệu lực tại tổ chức tín dụng khác.

2/ Nội dung thông báo

Điều chỉnh quy định về số lượng khoản vay tối đa của KH đang có hiệu lực tại TCTD khác, chi tiết như sau:

Lưu ý: Quy định này áp dụng cho tất cả sản phẩm hiện hữu.

Ghi chú: các chính sách mới EASY CREDIT đã triển khai trong thời gian qua:

  1. KHÔNG GIỚI HẠN Khu vực kinh doanh tại các Tỉnh/TP bị ành hưởng bởi dịch bệnh.
  2. GIẢN LƯỢC CHỨNG TỪ sản phẩm CF_SURROGATE – Vay theo tổ chức tín dụng khác.
  3. GIẢN LƯỢC CHỨNG TỪ tại bước Ký Hợp đồng Tín dụng điện tử.
  4. TRIỂN KHAI LUỒNG TỰ ĐỘNG KHI Khách hàng/ Nhân viên kinh doanh thành công nhập OTP khi thực hiện hồ sơ vay.

[Click vào đây] để xem chi tiết thông báo các thay đổi trên

[Click vào đây] để xem chi tiết các sản phẩm Easy Credit

3/ Thời gian áp dụng: Từ 12:00 ngày 23/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin!

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Cập nhật và điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay

1/ Lý do thông báo: Cập nhật thêm nhà cung cấp Bảo hiểm khoản vay mới. Điều chỉnh gói bảo hiểm khoản vay cho một số sản phẩm hiện hành 2/ Nội dung thông báo Cập nhật thêm nhà cung...

[Easy Credit] Quy định nhập thông tin địa chỉ khách hàng có đơn vị hành chính cập nhật

1/ Lý do thông báo: Nhập thông tin đơn vị hành chính mới nhất theo địa chỉ chi tiết của khách hàng (tạm trú và thường trú) mà hệ thống Easy Credit chưa cập nhật. 2/ Nội dung thông báo:...

[Easy Credit] Điều chỉnh sản phẩm vay theo bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo: Tối ưu hóa chứng từ vay của sản phẩm, giảm rủi ro giả mạo chứng từ vay. 2/ Nội dung thông báo: Điều chỉnh cấu hình vay của sản phẩm “Vay theo hợp đồng bảo...

DigiPay – Cha đẻ của ứng dụng MFast

DigiPay Solution, tiền thân trước đây là DigiTel – một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ICT tại Việt Nam.  Sơ lược về Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số DigiPay JSC. Công...

[Easy Credit] Mở lại kênh giải ngân trực tiếp

1/ Lý do thông báo: Đa đạng hóa hình thức giải ngân nhằm hỗ trợ tối ưu khách hàng. 2/ Nội dung thông báo: Kể từ ngày 12/10/2021, Easy Credit chính thức mở lại kênh giải ngân TRỰC TIẾP (nhận...