Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh thời gian hoạt động các đơn vị thu hộ tại Hồ Chí Minh

1/ Lý do thông báo:

Điều chỉnh lại thời gian hoạt động của các cửa hàng có đơn vị liên kết thu hộ với Easy Credit tại TP HCM

Hỗ trợ Khách hàng tốt hơn trong quá trình thanh toán các khoản vay hiện tại

2/ Nội dung thông báo:

Điều chỉnh thời gian hoạt động của các cửa hàng tiện lợi tại TP HCM có đơn vị liên kết thu hộ với Easy Credit: Payoo, MoMo,… từ 7:00 am đến 17:00 pm

Áp dụng từ ngày 26/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

3/ Lưu ý:

[Click vào đây] để xem lại hướng dẫn hình thức thanh toán, và mở Tài khoản Ngân hàng trực tuyến (Techcombank/ Vietcombank)

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng