Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh thông tin sản phẩm

1/ Lý do thông báo:

Điều chỉnh các thông số khoản vay, kỳ hạn vay và lãi suất vay dành cho phân khúc KH vay theo Hóa đơn điện, Vay theo lương và Vay theo Giấy phép ĐKKD.

2/Nội dung thông báo:

Kể từ 07:00 AM ngày 08/12/2020, EASY CREDIT điều chỉnh cấu hình các sản phẩm chi tiết như sau:

Ghi chú:

1/ Số tiền vay chưa bao gồm phí bảo hiểm tín dụng.

2/ TN: “Thu nhập BQ của KH xét trong 03 tháng liên tục gần nhất (thể hiện trên sao kê tài khoản lương)”

3/ Ngày áp dụng:

Từ 07:00 AM ngày 08/12/2020 cho đến khi có thông báo mới.