Loading...
[Easy Credit] Định hướng chọn lọc khách hàng vay trước khi lên hồ sơ

1/ Lý do thông báo:

Hỗ trợ NVKD trong việc định hướng chọn lọc khách hàng phù hợp trước khi lên hồ sơ tại Easy Credit

  • Hạn chế hồ sơ bị hủy do không thỏa chính sách sản phẩm
  • Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh doanh và hiệu quả bán hàng

2/ Nội dung thông báo:

Gợi ý về các tiêu chí chọn lọc khách hàng cho đội ngũ NVKD trước khi làm hồ sơ vay tại Easy Credit, cụ thể:

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 18/08/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin để hỗ trợ cho việc bán hàng hiệu quả nhé!