[Easy Credit] Cách tải hình ảnh NVKD và Hình ảnh KH

1/ Lý do thông báo:

Làm rõ cách tải hình ảnh trong quá trình lên hồ sơ tại EC.

 • Hình NVKD tại bước lên hồ sơ vay.
 • Hình ảnh Khách hàng tại bước ký hợp đồng điện tử.

2/ Nội dung thông báo:

 • Hình ảnh NVKD tại bước lên hồ sơ vay
  • Hình ảnh của NVKD selfie  cầm mặt trước CMND/CCCD của NVKD đó.
  • Tải cùng với thư mục CMND/CCCD của Khách hàng.
 •  Hình ảnh Khách hàng tại bước ký hợp đồng điện tử
  • Hình ảnh Khách hàng Selfie.
  • Hình ảnh mặt trước và mặt sau của CMND/ CCCD của Khách hàng.

NVKD lưu ý:

Không đăng tải hình ảnh liên quan đến NVKD ở các thư mục đăng tải chứng từ ở bước ký hợp đồng điện tử của Khách hàng.

3/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/12/2020 cho đến khi có thông báo mới