Loading...
[Easy Credit] Hướng dẫn khách hàng gửi tin nhắn chấm điểm

1/ Lý do thông báo:

Thúc đẩy nhanh quá trình xử lý và phê duyệt hồ sơ vay của khách hàng.

2/ Nội dung thông báo:

Nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng thực hiện soạn tin nhắn đồng ý việc chấm và chia sẻ điểm tín dụng khách hàng đến Easy Credit, cụ thể:

Đối với khách hàng đang sử dụng số điện thoại thuộc nhà mạng Mobifone, nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng soạn tin nhắn “DK EVNFC” gửi đến tổng đài “90004” (tin nhắn không tốn phí).

Sau khi khách hàng soạn tin nhắn đúng cú pháp, tổng đài “90004” sẽ phản hồi về việc khách hàng đồng ý chia sẻ điểm tín dụng đến Easy Credit.

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 24/03/2022 đến khi có thông báo mới.

Để tham khảo dự Easy Credit, bạn truy cập vào trang: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin và hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng nhé!