[Easy Credit] Hướng dẫn kiểm tra điều kiện khách hàng

Nhằm hỗ trợ kiểm tra, sàng lọc khách hàng không phù hợp trước khi nhập hợp đồng vay. Trên hệ thống Portal Easy, các bạn lưu ý tiến hành kiểm tra điều kiện khách hàng tại bước “Thông tin cơ bản”, cụ thể:

1/ Nhập thông tin cơ bản của khách hàng.

2/ Chọn “Kiểm tra”.

3/ Hệ thống kiểm tra hồ sơ, nếu:

  • Khách hàng thỏa điều kiện: Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước kế tiếp.
  • Khách hàng không thỏa điều kiện: các bạn không tiếp tục hợp đồng.

Lưu ý: Thông báo chỉ áp dụng cho các hồ sơ đi luồng Portal.

Chi tiết hướng dẫn: Xem tại đây

Thời gian áp dụng: 13h00 ngày 29/10/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé!