Loading...
[Easy Credit] Hướng dẫn nhập thông tin CMND cũ của khách hàng

1/ Nội dung thông báo:

Hướng dẫn nhập thông tin đối với trường hợp khách hàng có CCCD/CMND KHÁC tại bước Khởi tạo hồ sơ vay, cụ thể:

Đối với luồng Portal: NVKD thực hiện nhập thông tin CCCD/CMND KHÁC của khách hàng tại trường “Nơi làm việc hiện tại của bạn” trên trang AF3 theo cú pháp như sau:

<Số CMND/CCCD khác của KH> khoảng trắng <Tên công ty>

Ví dụ: 321565893 Công ty tài chính cổ phần điện lực

Đối với luồng API trên MFast: NVKD thực hiện nhập thông tin CCCD/CMND KHÁC của khách hàng tại trường “Tên công ty” theo cú pháp:

<Số CMND/CCCD khác của KH> khoảng trắng <Tên công ty>

Ví dụ: 001304027098 Công ty TNHH MTV Sao Mai

2/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/09/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin để tránh hồ sơ bị trả về nhé!