[Easy Credit] Lưu ý chọn mục đích vay cho khách hàng

Nhằm hạn chế sai sót trong quá trình lựa chọn mục đích vay vốn cho khách hàng. Các bạn lưu ý, trên hệ thống Portal EC, tại trường “Thông tin giải ngân”:

  • Tuyệt đối KHÔNG nhập mục đích VAY KINH DOANH.
  • Chỉ CHỌN các mục đích TIÊU DÙNG sau:
    • Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao.
    • Chi phí sửa chữa nhà ở
    • Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình.

Các bạn lưu ý trong quá trình khởi tạo hồ sơ vay cho khách hàng nhé!